Albuplast Market Webshop általános szerződési feltételek

ÁSZF

 

1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") határozzák meg az Albuplast Műanyag-Feldolgozó Zrt. kizárólagos tulajdonában álló és az Albuplast Market által működtetett webshop.albuplast.eu alatt üzemeltetett weboldal (a továbbiakban: "Weboldal”) felhasználásának a feltételeit. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Albuplast Műanyag-feldolgozó Zrt.

Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 14-18. (Székhelyünkön nem tartunk árukészletet, személyes átvételre itt nincs lehetőség)

Levelezési cím: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 14-18.

Cégjegyzékszám: 01-10-041395

Adószám: 10358995-2-43

Közösségi adószám: 10358995-2-43

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az Albuplast Market webshop.albuplast.eu weboldalon található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

4. Felhasználási feltételek

A Felhasználó a weblapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weblap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weblap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a weblap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő tartalmi tévedésekért, elütésekért.

5. A weblapon történő vásárlás menete

5.1. A weblapra történő regisztrálás

Az Albuplast Market áruházban kizárólag regisztrált Felhasználó vásárolhat Termékeket.

Regisztráció során regisztrációs adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím, vezeték- és keresztnév, nem, születési év és egy jelszó megadásával. 

A regisztrációt követően tudja az Albuplast Market Felhasználónak biztosítani a Termékek vásárlásához, a korábbi vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Albuplast Market heti hírlevelet küldjön részére. A hírlevélről az alábbi menüpontban/linken van lehetőség leiratkozni:

Hírlevél/Leiratkozás

A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Albuplat Market semminemű felelősséget nem vállal. 

A hibásan rögzített adatokat (adatbeviteli hibákat) bejelentkezés után, a Bejelentkezés menüpontban lehet megváltoztatni.

Folyamatban lévő rendelést (előrendelést) érintő adatok módosítására nincs lehetőség.

Az Albuplast Marketáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon, az alábbiak szerint.

A Profilját Ön bármikor töröltetheti, a Profil törlésével a tárolt személyes adatai törlésre kerülnek az Albuplast Market rendszeréből, ide nem értve a törvény által kötelezően kezelt adatokat.

5.2. Az elektronikus szerződéskötés menete

A weblap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. 

A weblapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva és paraméterekkel ellátva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A weblapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. 

Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Az Albuplast Market áruháza viszonteladók számára nem érhető el! Ha a vásárlási folyamat során az Albuplast Market egy Felhasználó által az Albuplast Market megítélése szerinti kereskedelmi mennyiségű megrendelést észlel, jogosult a megrendelést törölni.

5.3. Vételár, fizetési feltételek

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

A vételár kiegyenlítése utánvétes fizetési mód választása esetén a futárszolgálatnak készpénzben történhet, ebben az esetben kezelési költséget számítunk fel, mely nem képezi részét a vételárnak. Bankkártyás online fizetési mód választása esetén átirányítjuk a borgun oldalára, ahol biztonságban megadhatja bankkártyája számát, lejárati dátumát. Az Albuplast Market nem fér hozzá a bankkártya adataihoz. Bankkártyával való fizetéshez valamennyi a Borgun által e célból elfogadott bankkártya felhasználható. A bankkártyás online fizetési módról és az elfogadott bankkártyákról a fizetési felület tartalmaz részletes információt.

6. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, amelyet az áruval együtt küld meg a vevő részére.

7. Szállítási feltételek

A szállítási idő az előrendelés visszaigazolásáról szóló értesítés dátumát követő naptól kezdődően legkésőbb 30 nap, kivéve, ha az Albuplast Market értesítést küld hosszabb szállítási időről.

A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

A kézhez vételtől - elállás esetén a termék Albuplast Market általi visszavételéig - a kárveszély a Felhasználót terheli.

8. Kellék-és termékszavatosságra, valamint a jótállásra vonatkozó rendelkezések

A Termékre vonatkozóan az Albuplast Market kellék-és termékszavatosságot vállal.

Termékszavatossági igény esetén a Termék hibája esetén Ön kijavítást, vagy - ha a kijavítás nem lehetséges - a Termék cseréjét igényelheti, ha a Termékből elérhető cseretermék áll rendelkezésre. Ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, akkor a Termék értékének visszautalását igényelheti. A Termék hibásnak tekintendő, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a termékleírásban feltüntetett tulajdonságokkal. Ön a hiba észlelésekor késedelem nélkül, azaz legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül köteles a hibát az Albuplast Market számára a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon közölni.

Egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási igény érvényesíthető.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

9. Elállási jog

A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, az Albuplast Market-nek küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy társaságunk székhelyére küldött levél formájában (elállási nyilatkozat). Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén gyakorolható, gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog – törvényi rendelkezések alapján – nem illeti meg.

A vásárlással kötelezi magát arra, hogy elállása esetén a Terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén, postai úton, vagy futárszolgálat útján az elállási nyilatkozat megtételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldi az Albuplast Zrt. 1097 Budapest, Vágóhíd utca 14-18. címre. Személyes átvételi lehetőséget az Albuplast Market  nem biztosít. Az áru visszajuttatásának költségeit Ön viseli, egyéb költség azonban ez esetben nem terheli. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat azonban meg kell térítenie.

A jelen Üzletszabályzat elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy elállás, illetve a megrendelés törlése esetén az Albuplast Market a vételárat bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően kizárólag banki átutalással térítse vissza legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül, vagy a megrendelés törlését követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén az Albuplast Market a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra. Az utánvétes kezelési költség nem képezi részét a vételárnak, mivel ez a költség minden utánvéttel fizetett csomagátvételnél felmerül, így az elállás esetén nem kerül visszatérítésre.

 

10. Adatvédelem

Az Albuplast Market a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el.

Profil adatai a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli az Albuplast Market. Az Albuplast Market a regisztrációkor vagy azt követően a felhasználói fiók beállítása során adott hozzájárulása alapján az Ön részére a fiókjával és vásárlásaival kapcsolatban, továbbá az Albuplast Market áruház és annak a szolgáltatásait érintő változásokról, valamint reklám és promóciós céllal tájékoztatókat, üzeneteket küldhet az Ön által megadott telefonszámra vagy e-mail címre. Az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással, vagy az üzenetben megadott egyéb módon bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen üzenetekre. A hírlevelekről a Profil menüpontban 

A telefonon tett bejelentkezésekről hangfelvétel készül. Az ügyfélszolgálat ügyintézés során megadott adatok, elsősorban e-mail cím, megrendelés száma, az Ön által megadott név, szállítási cím, számlázási cím és a hangfelvétel az általános elévülési határidőig, azaz 5 évig kerülnek tárolásra, az esetleges jogviták bizonyítása érdekében.

A webshop.albuplast.eu technikai működtetése során az Albuplast Zrt. adatfeldolgozóként jár el.

A megrendelések teljesítéséhez, a Termékek kiszállítása tekintetében az Albuplast Market adatfeldolgozóként a Trans-o-Flex Hungary Kft szolgáltatását veszi igénybe.

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Albuplast Market által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levél útján, amelyre 30 napon belül írásban, e-mail útján adunk tájékoztatást.

Az adatai módosítását, törlését a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon kérheti, minden egyéb adatkezelési igényét a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött e-mail útján kérheti.

Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

 

11. ÁSZF módosítása

Az Albuplast Market jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követően leadott megrendelésekre vonatkozóan. A Felhasználók előzetes tájékoztatásának minősül a hírlevél, illetve az Üzletszabályzat módosított változatának a webshop.albuplast.eu oldalon való közzététele.

12. Technikai korlátok

A weblapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.